Bildbühne zur Veranschaulichung der Vielfalt der Metropolregion Stettin. Stellt einen Dreiklang zwischen der Metropole Stettin, kleineren umliegenden Gemeinden und der umgebenden Natur dar.

Witamy w Metropolitalnym Regionie Szczecina...

...jedynym polsko – niemiecko – niemieckim regionie granicznym z wielką aglomeracją miejską w bezpośredniej bliskości granicy – na obszarze Polski!

Na naszej platformie informacyjnej mogą Państwo lepiej poznać Region Metropolitalny Szczecina. Mogą Państwo dowiedzieć się, co czyni region tak wyjątkowym, poznać znaczenie monitorowania danych dla postępu współpracy transgranicznej oraz zapoznać się z udanymi projektami kształtowania współżycia w regionie metropolitalnym.

Niezależnie od tego, czy są Państwo zainteresowani koncepcją Metropolitalnego Regionu Szczecina jako mieszkańcy, firmy czy instytucje kulturalne - proszę dołączyć do nas, aby nasz region metropolitalny mógł stać się wizytówką współpracy polsko-niemieckiej!

Willkommen in der Metropolregion Stettin...

...der einzigen deutsch-deutsch-polnischen Grenzregion mit einer Großstadt in direkter Grenznähe - auf polnischem Gebiet!

Auf unserer Informationsplattform können Sie die Metropolregion Stettin besser kennenlernen. Sie erfahren, was die Region so besonders macht, können sich über die Bedeutung von Datenmonitoring für das Fortschreiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit informieren und bekommen erfolgreiche Projekte für die Gestaltung des Zusammenlebens in der Metropolregion vorgestellt.

Ob Sie sich als Bürger/in, als Unternehmen oder als Kulturinstitution für das Konzept der Metropolregion Stettin interessieren - machen Sie mit, um unsere Metropolregion zu einem Vorzeigebespiel für deutsch-polnische Zusammenarbeit zu machen!

Liczby, dane i fakty Metropolitalnego Regionu Szczecina

13.191,45
Powierzchnia (km²)
6
Uniwersytety
15
Porty morskie i rzeczne
1.051.705
Mieszkańcy
  • Centralne położenie w trójkącie metropolii

  • Historyczna przynależność do dawnego Pomorza

  • Transgraniczne oddziaływanie Metropolii

  • Duże znaczenie dla funkcji wypoczynku i rekreacji z uwagi na wyjątkowe obszary przyrodnicze

  • Woda charakteryzuje region w szczególny sposób

  • Region modelowy współpracy europejskiej

Projekt monitoringu

Metropolitalny region Szczecina ma być przyjaznym miejscem do życia dla jego mieszkańców. Im lepiej politycy znają potrzeby tych mieszkańców, tym lepsze oferty mogą przygotować. Przede wszystkim dobre decyzje wymagają solidnej bazy danych - danych o natężeniu ruchu, rynku pracy i wykorzystaniu ofert turystycznych. Za pomocą projektu dotyczącego monitorowania danych polscy i niemieccy partnerzy chcą wspólnie spróbować ujednolicić formaty danych dotyczących Obszaru Metropolitalnego i wesprzeć w ten sposób procesy decyzyjne.

Dowiedz się więcej

Projekty flagowe

Problemy transgraniczne - rozwiązania transgraniczne! Dla rozwoju naszego jeszcze dość młodego Obszaru Metropolitalnego potrzebne są innowacyjne projekty i zaangażowani ludzie, którzy kształtują nasze współżycie i dalej rozwijają współpracę. Niektóre z tych projektów chcielibyśmy Państwu tutaj przedstawić.

Dowiedz się więcej