Oświadczenie ws. przystosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Niniejsze oświadczenie ws. przystosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczy strony www.metropolregion-stettin.eu.

Biuro Kancelarii Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego ds. Regionu Metropolitalnego Szczecina stara się udostępniać swą stronę internetową zgodnie z § 14 ust. 1 Ustawy o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (LBGG M-V) oraz Rozporządzenia ws. technologii informacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego (BITVO M-V) w ich każdorazowo obowiązującej wersji.

Stan zgodności z wymogami

Ta strona internetowa jest całkowicie zgodna z wymogami zawartymi w LBGG M-V i BITVO M-V.

Opracowanie oświadczenia ws. przystosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Oświadczenie to zostało sporządzone w dniu 16.01.2023 r.

Autoocena BITV, BIK (Web)

Feedback i dane kontaktowe

Mają Państwo uwagi albo sugestie dotyczące barier na tej stronie internetowej? Proszę skontaktować się z nami poprzez mrs@stk.mv-regierung.de.

Wyjaśnimy Państwu, jakie bariery występują. Mogą Państwo uzyskać informację, jakie wprowadziliśmy wyjątki. Odpowiemy na Państwa pytania możliwie jak najszybciej, najpóźniej jednak w ustawowym terminie sześciu tygodni. Dziękujemy za Państwa feedback.

Proszę podać w Państwa wiadomości/zapytaniu następujące informacje:

  • Sprawa
  • Imię i nazwisko
  • Kontakt (E-mail albo telefon)

Postępowanie egzekwujące

Nie są Państwo zadowoleni z trybu rozpatrywania Państwa sprawy? Albo nie otrzymali Państwo w terminie sześciu tygodni odpowiedzi na Państwa feedback? W tym przypadku mogą złożyć Państwo do organu monitorowania cyfrowej wolności od barier jednostek publicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wniosek o kontrolę regulacji i działań wymienionych w oświadczeniu ws. przystosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Organ monitorujący odpowiada za postępowanie ws. skarg i egzekwowanie działań w myśl § 2 ust. 1 BITVO M-V.

Na Państwa wniosek organ ten skontroluje, czy wobec jednostki publicznej konieczne są dalsze działania. Postępowanie ws. skargi i egzekwowania działań jest dla Państwa jako skarżącego bezpłatne. Nie potrzebują Państwo również adwokata czy radcy prawnego.

Po wpłynięciu skargi realizowane są następujące kroki:

  • Kontrola, czy można stwierdzić faktyczne naruszenia przepisów o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Organ publiczny zostaje wezwany do usunięcia braków w określonym terminie. W tym celu uzyskuje on propozycje do wdrożenia.
  • Jeśli organ publiczny nie zastosuje się co do nich, jest on zobowiązany do uzasadnienia tego wobec organu monitorującego.
  • Wszyscy uczestnicy będą informowani o stanie postępowania.
  • Zakończenie postępowania poprzez podsumowujący komunikat końcowy dla skarżącego oraz wyjaśnienie w sprawie przeprowadzenia postępowania.
  • Poinformowanie organu publicznego oraz właściwego w jej sprawie organu nadzoru fachowego i nadzoru prawnego.

Skargę mogą złożyć Państwo w następujący sposób: Proszę podać imię i nazwisko, adres, stronę internetową / aplikację mobilną oraz powód skargi.

Niezależnie od postępowania ws. skargi również organ monitorujący cyfrową wolność od barier jednostek publicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim może wszcząć postępowanie ws. egzekwowania działań tylko w oparciu o stwierdzone braki. 

Stronę internetową organu monitorującego cyfrową wolność od barier jednostek publicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim można znaleźć pod adresem: www.barrierefreies-web-mv.de