Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

Projekty flagowe

Budować Region Metropolitalny

Rozwój regionu transgranicznego i tworzenie sieci po obu stronach wymaga czasu i zaangażowania wielu podmiotów. Chociaż  Region Metropolitalny Szczecina jest jeszcze młody, wiele osób i instytucji jest już zaangażowanych w pracę nad coraz ściślejszą współpracą i intensywną wymianą ponad granicami państwowymi w różnych dziedzinach: Gospodarka, kultura, edukacja, turystyka, ratownictwo... Na tej stronie chcielibyśmy przedstawić kilka znakomitych przykładów tego zaangażowania, aby w ten sposób uhonorować pracę tych podmiotów i być może zainspirować Państwa do przyszłych projektów.

 • Teatr Uckermärkische Bühnen Schwedt, Opera na Zamku w Szczecinie i Teatr Pomorza Przedniego Stralsund/Greifswald/Putbus wspólnie uruchomiły sieć teatralną viaTEATRI. Celem jest podniesienia artystycznej i technicznej jakości tych trzech instytucji w celu przyciągnięcia większej liczby widzów. Planowane są wspólne produkcje i występy gościnne z formatami o treści transgranicznej, ale także własne produkcje bez barier językowych dla publiczności mówiącej innymi językami.

  Transgraniczna i niezależna językowo współpraca teatrów jako narzędzie autentycznej polityki na rzecz pokoju, akceptacji i porozumienia

  Co roku trzy teatry organizują Polsko-Niemieckie Dni Teatru. Poprzez wymianę doświadczeń kulturalnych i artystycznych umożliwia to zbliżenie się do siebie ludzi z różnych środowisk społecznych, językowych i kulturowych, promując w ten sposób wzajemne zrozumienie i wymianę.

  W tym roku prawie 2000 gości, Polaków i Niemców w każdym wieku cieszyło się występami uczestniczących zespołów, od musicali i teatru klasycznego po koncerty - w dniu 1 czerwca 2022 r. w Schwedt nad Odrą, w dniu 3 czerwca 2022 r. w Greifswaldzie i w dniu 6 czerwca 2022 r. w Szczecinie.

  Współpraca finansowana jest z Programu INTERREG V A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  www.viateatri.eu

   

  Osoba do kontaktów:
  Przemysław Konopka

  Kierownik projektu
  Berliner Str. 46/48, 16303 Schwedt/Oder

  Tel.: 0049 3332 538290
  Tel. komórkowy: 0048 607054846

 • Realizując postanowienia Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym w porozumieniu między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Pomorze Przednie - Greifswald" po raz pierwszy ustanowiono na pograniczu warunki ramowe do świadczenia polsko-niemieckiej transgranicznej. pomocy Ta podstawa prawnej ma stanowić w regionie przygranicznym gwarancję najlepszej możliwej opieki nad pacjentami z obu krajów w sytuacji nagłego zachorowania lub wypadku.

  Treść porozumienia została ostatecznie uzgodniona w grudniu 2019 roku, przyjęta przez polskie władze ministerialne w styczniu 2020 roku i finalnie podpisana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Starostę powiatu Pomorze Przednie - Greifswald w dniu 29 września 2020 roku.

  Porozumienie o współpracy składa się z 14 artykułów, które szczegółowo określają warunki i zasady współpracy transgranicznej w zakresie medycznych służb ratowniczych. Określa ono między innymi obszary działania w rejonie przygranicznym, koordynację zasad i kanałów alarmowania i rozliczenie kosztów akcji ratunkowych. Ponadto porozumienie określa, jak można dalej rozszerzać i usprawniać współpracę w zakresie służb ratowniczych, na przykład poprzez wspólne ćwiczenia praktyczne, zmniejszanie barier językowych oraz regularną analizę i ocenę współpracy.

   

  Dr n. med. Lutz Fischer
  Kierownik Medyczny Służb Ratunkowych
  Powiat Pomorze Przednie - Greifswald
  Starosta
  Zakład Budżetowy Medyczne Służby Ratunkowe

  Pappelallee 1
  17489 Greifswald

  Telefon:    +49 (0) 3834 8760-2822
  E-Mail:      lutz.fischer@kreis-vg.de

 • Polsko-niemiecki projekt "Dom Gospodarki" (HdW), wspierany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Neubrandenburgu dla Wschodniej Meklemburgii - Pomorza Przedniego i innych partnerów, od ponad 20 lat wspiera współpracę gospodarczą ponad granicami krajów. W ramach tego projektu w 2000 roku stworzono dla Meklemburgii - Pomorza Przedniego i województwa zachodniopomorskiego wyjątkowy podmiot. Skuteczność "Domu Gospodarki" została wielokrotnie udowadniana - między innymi poprzez niezliczone kontakty osobiste między Niemcami i Polakami, których zrozumienie i szacunek dla siebie nawzajem w sercu Europy uzyskują w tym projekcie wsparcie. W 2010 roku projekt otrzymał najwyższe odznaczenie województwa zachodniopomorskiego – odznakę honorową "Złotego Gryfa Zachodniopomorskiego".

  Małgorzata i Krystian Stopa oraz Adam Grendziak w biurze w Szczecinie wspierają niemieckie i polskie firmy, doradzając i wspierając je na miejscu, prowadząc badania i przygotowując pisemne zapytania ofertowe, a także aranżując kontakty za pośrednictwem internetowej giełdy kooperacyjnej. Wiele zapytań pochodzi z przygranicznego Obszaru Metropolitalnego Szczecina, ale Dom Gospodarki jest od dawna znany poza granicami tego regionu i dysponuje dobrą sieć kontaktów w całych Niemczech i Polsce. Udzielane są tu rzetelne informacje z poszczególnych dziedzinach działalności gospodarczej, a na poszczególne dni konsultacji branżowych (np. w sprawie lokalizacji przedsiębiorstw, zakładania działalności gospodarczej i kwestii sytuacji rynkowej) można zarezerwować termin spotkania. W międzyczasie w oparciu o udostępnione dane firm  powstało wiele trwałych polsko-niemieckich relacji współpracy:

  Nie należy również lekceważyć obszernych informacji publikowanych przez Dom Gospodarki  w mediach. Oprócz strony internetowej z aktualnymi wiadomościami z Obszaru Metropolitalnego Szczecina, Polski i Meklemburgii – Pomorza Przedniego, ten polsko-niemiecki projekt jest obecny z najnowszymi informacjami również na Facebooku.

  Ponadto co roku organizowanych jest wiele imprez wspólnie z innymi partnerami, konferencji, seminariów, prezentacji dla delegacji i instytucji edukacyjnych, na których pracownicy Domu Gospodarki występują również jako prelegenci.

  Wyróżniającym się cyklem imprez jest Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który w formie spotkania jest organizowany co miesiąc przez Izbę Przemysłowo-Handlową z Neubrandenburga dla Wschodniej Meklemburgii - Pomorza Przedniego we współpracy z Gospodarki, również od 20 lat. Rozwój transgranicznego Obszaru Metropolitalnego Szczecina jest tematem powracającym w kręgach biznesowych. W centrum uwagi znajdują się zalety lokalizacyjne obu sąsiadujących ze sobą obszarów w regionie Morza Bałtyckiego, zwłaszcza bliskość infrastruktury portowej i europejskiej sieci autostrad.

  Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o aktualnych wydarzeniach w regionie przygranicznym? Dom Gospodarki informuje o tym tutaj:

  IHK Neubrandenburg: Aktuelles Haus der Wirtschaft

  Aktualne terminy wydarzeń w Domu Gospodarki znajdą Państwo tutaj:
  https://www.neubrandenburg.ihk.de/topmenu/hdw/termine/

  Jeśli szukacie Państwo partnerów współpracy, możecie ich znaleźć na Giełdzie Kooperacyjnej Domu Gospodarki:
  https://www.neubrandenburg.ihk.de/topmenu/hdw/deutsch-polnische-kooperationsboerse/

   

  Podmiotem prowadzącym projekt Dom Gospodarki jest Izba – Przemysłowa w Neubrandenburgu dla wschodniej Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

  Partnerami projektu są:

  Ostdeutscher Sparkassenverband

  Sparkasse Uecker-Randow

  Sparkasse Vorpommern

  Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern

  Industrie- und Handelskammer zu Rostock

  Industrie- und Handelskammer zu Schwerin

  Unternehmerverband Vorpommern e.V.

  Westpommerscher Verein für Wirtschaftsentwicklung

  Projekt wspiera finansowo Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern.

 • Uniwersytety w Greifswaldzie i Szczecinie oferują wspólnie dwunarodowy program studiów, w ramach którego nauczyciele kształcą się w formacie transgranicznym. Jest to pierwszy polsko – niemiecki  program kształcenia nauczycieli, dzięki któremu można zdobyć kwalifikacje nauczycielskie uznawane w obu krajach. Jego powstanie i wprowadzenie aktywnie wspierał Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku, rząd Kraju Związkowego Meklemburgii -Pomorza Przedniego oraz Biuro ds. Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego. Absolwenci programu uzyskują trzy tytuły naukowe: pierwszy państwowy egzamin nauczycielski dla nauczycieli gimnazjalnych po stronie niemieckiej oraz licencjata i magistra po stronie polskiej. Uprawnia to do nauczania języka niemieckiego i polskiego zarówno jako języka ojczystego, jak i obcego w polskim i niemieckim systemie szkolnym. Więcej informacji o studiach znajdą Państwo tutaj.

   

  Osoba do kontaktów:

  Koordynator kierunku studiów
  Pani Zuzanna Papierz
  Ernst-Lohmeyer-Platz 3, pokój E. 58
  17489 Greifswald
  Telefon +49 3834 420 1331
  zuzanna.papierz@uni-greifswald.de

   

 • „Polnisch liegt nahe“ / „Niemiecki zbliża“ to główne przesłanie dwóch projektów edukacyjnych zlokalizowanych w Obszarze Metropolitalnym Szczecina, mających na celu wspieranie wczesnej nauki języków polskiego i niemieckiego jako języków sąsiada na wspólnym polsko-niemieckim pograniczu, które były/ są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (INTERREG V A).

  W ramach projektów INT 76 "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia nauki - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" (czas trwania 01.02.2017 r. - 30.06.2020 r.) oraz INT 131 "Przyswajanie języka sąsiada od przedszkola do matury - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania" (czas trwania 01.07.2020 r. - 31.12.2022 r.) opracowano nieistniejące dotychczas systematyczne podejście metodyczne do wczesnego i sekwencyjnego przyswajania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia nauki.

  Prace projektowe koncentrują się na transgranicznym opracowaniu innowacyjnej całościowej koncepcji nauki języka sąsiada, którą można przejąć w innych regionach granicznych (do pobrania bezpłatnie tutaj) oraz na opracowaniu i wdrożeniu koncepcji nauczania języka sąsiada online w oparciu o metodę tandemową. Oba elementy są testowane i oceniane w wielu modelowych lokalizacjach w uczestniczących gminach partnerskich (patrz lista uczestniczących instytucji edukacyjnych).

  Zadeklarowane cele obu projektów INTERREG V A obejmują

  - dalszy rozwój ramowych programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla języków sąsiada: polskiego i niemieckiego (tutaj do pobrania bezpłatnie),

  - wprowadzenie, utrwalenie i rozszerzenie nauczania języka sąsiada i interkulturowości w polsko-niemieckim regionie transgranicznym od przedszkola do zakończenia nauki,

  - realizacja kompleksowego programu zdobywania kwalifikacji dla specjalistów w dziedzinie edukacji z polsko-niemieckiego pogranicza,

  - Wzmocnienie świadomości wspólnego regionu transgranicznego oraz związanych z tym możliwości i korzyści, jakie daje dobra znajomość języków sąsiada,

  - Polsko-niemieckie spotkania  dzieci i młodzieży, które dają im możliwość nabycia lub doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języków sąsiada i interkulturowych, co w przyszłości umożliwi im nie tylko korzystanie z oferty edukacji zawodowej i wyższej oraz różnych instytucji i infrastruktury w kraju sąsiednim, ale także będzie sprzyjać ich funkcjonowaniu na transgranicznym rynku pracy.

  Na stronę aktualnego projektu na Facebooku regularnie pojawiają się informacje o najnowszych działaniach w Projekcie, jakie realizowane są przez poniższych partnerów projektów:

  1. Miasto Gmina Szczecin (Leadpartner),
  2. Powiat Pomorze Przednie - Greifswald,
  3. Powiat Uckermark,
  4. Urząd Rejonowy Gramzow,
  5. Urząd Rejonowy Brüssow,
  6. Uniwersytet Greifswald,
  7. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz
  8. Regionalna Instytucja ds. Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) Meklemburgii – Pomorza Przedniego / Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Mecklenburg-Vorpommern.

  Materiały dydaktyczne, listę placówek oświatowych biorących udział w projekcie oraz wiele innych informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu.

  Kontakt:

  Pani Monika Szarszewska
  Urząd Miasta Szczecin

  Biuro Prezydenta Miasta
  Pl. Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin

  Tel. +48 91 424 57 26
  Fax. +48 91 424 51 20
  mszarszew@um.szczecin.pl

 • Zaczęło się od partnerstwa Województwa Zachodniopomorskiego i Powiatu Greifswald, które od 2019 roku realizują projekt INT 138 „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny”. To wspólne przedsięwzięcie miało za zadanie stworzyć pierwszy w obszarze Euroregionu transgraniczny produkt turystyczny. Zbudowane zostały drogi rowerowe, przygotowano materiały promocyjne, odbyły się także wspólne eventy rowerowe.

  Kontynuacją projektu INT 138 jest INT 174 „Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego, wspólna tożsamość pogranicza” (partnerami Województwa Zachodniopomorskiego są Powiatu Greifswald i „Tourismusverband Vorpommern” - Stowarzyszenie Turystyki Pomorza Przedniego), w ramach którego została stworzona aplikacja rowerowa oraz przeprowadzona została szeroka kampania promocyjna.

  W planach jest jeszcze budowa wiat rowerowych po stronie polskiej i niemieckiej.

  Więcej o projektach na stronach partnerów:

  www.vorpommern.de

  www.rowery.wzp.pl
   

  Kontaktdaten:

  Marta Rak
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Gabinet Marszałka, Biuro Projektów Promocyjno-Informacyjnych
  ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
  tel. (+48 91) 48 07 334
  e-mail: mrak@wzp.pl

 • Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych (SBC/CUD) Euroregionu POMERANIA wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje, gminy, placówki edukacyjne i osoby prywatne w działalności transgranicznej. Sieć posiada 10 biur kontaktowych w Polsce i Niemczech. Usługi obejmują pośrednictwo w znalezieniu partnerów do współpracy transgranicznej, inicjowanie długofalowych projektów współpracy oraz promowanie kontaktów transgranicznych w celu rozwoju gospodarczego. Ponadto pomagamy w pozyskiwaniu informacji, aranżujemy kontakty z konsultantami i organizujemy imprezy promujące wzrost gospodarczy w regionie.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CUD, Facebooku lub na stronie Euroregionu Pomerania.

 • Biuro z siedzibą przy ulicy Kapitańskiej 2, 71-602 Szczecin otwarto w październiku 2020 r.

  Kierownik Biura: inż. mgr Władysław Walawko

  Koordynator do spraw kontaktów gospodarczych: inż. Roman Rogoziński

  Celem jest dalsze pomnażanie transgranicznych kontaktów gospodarczych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym oraz stworzenie w regionie przygranicznym prężnej sieci powiązań pomiędzy biznesem, nauką, sztuką, kulturą i polityką.

  Kontakt:

  w.walawko@calbud.com.pl

  rrrogozinski@gmail.com

  Tel.: +48 572 771 805
  ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin