Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

O nas

 

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach dofinansowania projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”, realizowanego z udziałem środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze/Brandenburgia/Polska pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na mocy porozumienia partnerskiego opiekunem strony jest Biuro ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina.

Biuro Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Jesteśmy Biurem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wspólnej instytucji rządów krajów związkowych Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Reprezentujemy pierwszą po stronie niemieckiej strukturę dedykowaną specjalnie rozwojowi transgranicznego Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego.

Od lipca 2019 roku pracujemy w naszym biurze w miejscowości Anklam nad rozwojem współpracy sieciowej interesariuszy z regionu, reprezentujących  różnorodne obszary zainteresowań  tematycznych, inicjowaniem projektów i kształtowaniem usystematyzowanego podejścia obu rządów krajów związkowych do Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego. Jeżeli macie Państwo jakąś sprawę związaną z Regionem  Metropolitalnym, będziemy zadowoleni móc pełnić rolę punktu pierwszego kontaktu.

Pragniemy jednak podkreślić, że kształtowanie Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego jest wspólnym projektem transgranicznym, nad którego realizacją intensywnie pracujemy nie tylko my, ale także wiele innych podmiotów po stronie polskiej i niemieckiej. Na tej platformie informacyjnej, którą prowadzi nasze Biuro, chcielibyśmy zatem przedstawić Państwu nie tylko Region Metropolitalny, ale także niektóre z licznych innych zaangażowanych podmiotów.

Nasz adres

Biuro ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina

Premier Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze - Przednie
Biuro Parlamentarnego Sekretarza Stanu do spraw Pomorza Przedniego
Baustraße 9
17389 Anklam

Kierownik Biura ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina
Thomas Meyer
Telefon: +49 (0)3971 24693 1077
Telefax: +49 (0)385 - 509 10077
E-Mail: thomas.meyer@stk.mv-regierung.de

Referentka Biura ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina
Isabel Brühmann
Telefon: +49 (0)331 866-6588
E-Mail: isabel.bruehmann@mdfe.brandenburg.de

Pracownica Biura ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina
Zuzanna Papierz
Telefon: +49 (0)3971 24693 1076
E-Mail: zuzanna.papierz@stk.mv-regierung.de