Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

Monitor Metropolitalnego Regionu Szczecina

Monitor Metropolitalnego Regionu Szczecina

"Monitor Metropolitalnego Regionu Szczecina" to reprezentatywne badanie ludności prowadzone w regionie metropolitalnym. Za pomocą monitora mają być uzyskane wiarygodne dane o tym, jak mieszkańcy transgranicznego regionu metropolitalnego postrzegają go i kształtują w nim swoje życie codzienne. W ten sposób można lepiej rozpoznać potencjał i potrzeby regionu oraz stworzyć podstawy do wprowadzenia procesów zmian.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 24.08. do 20.09.2022 r. na łącznej próbie 2000 osób - po 1000 z niemieckiej i 1000 z polskiej strony regionu metropolitalnego. Zastosowaną metodą badania były wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) trwające od 15 do 20 minut. Poszczególne pytania dotyczyły znajomości przez respondentów delimitacji przestrzennej regionu, korzystania przez nich z usług w całym regionie metropolitalnym, sposobu postrzegania drugiej strony granicy, życzeń i oczekiwań w stosunku do rozwoju regionu oraz postrzegania tożsamości regionalnej. Wyniki ankiety znajdziecie Państwo wkrótce na naszej stronie internetowej.