Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

Portret Metropolitalnego Regionu Szczecina

Metropolitalny Region Szczecina położony jest w centrum trójkąta metropolitalnego: na zachodzie leży Hamburg, na południu Berlin, a na wschodzie Gdańsk. Na północy region graniczy z Morzem Bałtyckim. Po stronie niemieckiej obejmuje części krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie (Pojezierze Meklemburskie i Pomorze Przednie) i Brandenburgia (Uckermark i północna część powiatu Barnim), a po stronie polskiej części województwa zachodniopomorskiego.

Generalnie Region Metropolitalny Szczecina definiowany jest jako obszar, który ze względu na bliskie położenie geograficzne względem Szczecina posiada dodatkowy potencjał w różnych dziedzinach (np. gospodarka, kultura itp.). To, które miasta i obszary wiejskie do niego przynależą, a które nie, często uzależnia się od tego, czy funkcjonują one w pewnym kontekście ze Szczecinem.

Metropolitalny Region Szczecina jako powiązanie aglomeracji i obszarów wiejskich:

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina obejmuje nie tylko Szczecin i jego bezpośrednie otoczenie, ale także duże tereny wiejskie po obu stronach granicy. Metropolia pełni rolę miasta rdzeniowego nie tylko dla polskich, ale i niemieckich obszarów; promieniuje na swoje otoczenie, czyniąc je bardziej widocznym. Bez możliwości odniesienia do Szczecina rozwój przestrzenny obszarów wiejskich w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i na Pomorzu Zachodnim byłby bardzo trudny, zwłaszcza ze względu na położenie na granicach poszczególnych państw.

Przestrzenna bliskość Szczecina stwarza jednak potencjał rozwojowy w wielu różnych dziedzinach. Wzmacnia je dodatkowo ścisła współpraca między trzema subregionami, między stroną niemiecką i polską. Należy zatem intensywnie wykorzystać tę szansę dla obszarów wiejskich i tworzyć dodatkowe sieci kooperacji.

W przypadku niemieckiej części Regionu Metropolitalnego Szczecina może pojawić się pytanie, dlaczego to Szczecin a nie Berlin czy Hamburg ma służyć  jako punkt orientacyjny. Oprócz bliskości geograficznej, głównym argumentem są tu więzi historyczne.

Metropolitalny Region Szczecina jako miejsce historyczne

Współpraca w Metropolitalnym Regionie Szczecina jest jeszcze młoda, a jej rozwój dynamicznym procesem, ale mieszkańców regionu łączy wspólna przeszłość. Szczecin bowiem nie zawsze był najdalej na zachód wysuniętym dużym miastem w Polsce, jak to jest dzisiaj, ale przez długi czas stolicą historycznego regionu Pomorza. A więc mimo że niemiecką i polską część regionu oddziela granica państwowa, mieszkańcy mówią różnymi językami, a kilka wojen zaciążyło nad wspólną przeszłością, to jest w historii element jednoczący. Te wspólne cechy widoczne są np. w dziedzictwie morskim Związku Hanzy, architekturze gotyku jako dominującym stylu architektonicznym oraz nadmorskich krajobrazach, które do dziś kształtują przyrodę.

Na przestrzeni wieków Pomorze było rządzone przez władców różnych narodowości i kilkakrotnie ulegało różnorakim podziałom. W 1945 roku ustalono linię graniczną Odry i Nysy Łużyckiej, ustalając istniejącą do dziś granicę między Polską a Niemcami. Przebiega ona nie tylko przez dawne Pomorze, ale także przez Metropolitalny Region Szczecina.  Jednak sztywna niegdyś  granica została z czasem złagodzona przez mieszkańców regionu, którzy są świadomi wspólnotowych aspektów obszaru, na którym żyją. Tylko w ten sposób może powstać tożsamość regionalna, która obejmuje, a nie wyklucza przeszłość. Na przykład, znani ludzie ze Szczecina, czy to Niemcy, czy Polacy, mogą być dumą i wzorem do naśladowania dla całego regionu transgranicznego. Jednym z najbardziej znanych przykładów są chyba bracia Stoewer, którzy posiadali fabrykę w Szczecinie i są powszechnie znani ze swoich automobili.

Ponadto, Region Metropolitalny Szczecina jest domem dla wielu innych znanych osobistości, które urodziły się, mieszkały i/lub pracowały w tym regionie. Oto mały wybór:

  • Otto Lilienthal (1848-1896): pionier lotnictwa, urodził się i wychował w Anklam
  • Emilie Mayer (1812-1883): kompozytorka, określana jako „niewieści Beethoven“, w latach 1841-1847 uczennica  Carla Loewe - w Szczecinie. W 1862 r. wróciła na kilka lat do miasta i skomponowała tu kilka ze swoich utworów.
  • Caspar David Friedrich (1774-1840): jeden z najbardziej znaczących malarzy wczesnego niemieckiego romantyzmu, urodzony w Greifswaldzie i na stałe związany z regionem. W swoich na ogół melancholijnych obrazach często odnajdujemy wolne przestrzenie pomorskich krajobrazów.
  • Alfred Döblin (1878-1957): autor sławnej powieści „Berlin Alexanderplatz“ urodził się w Szczecinie.
  • David Gilly (1748-1808): urodzony w Schwedt nad Odrą Gilly był architektem i tworzył w początkach epoki klasycyzmu. W 1776 r., pomimo swojego jeszcze bardzo młodego wieku, został Dyrektorem do spraw Budownictwa na Pomorzu.

Wydarzenia historyczne, dziedzictwo kulturowe i regionalne wzorce z przeszłości są dowodem na wspólnotę Regionu Metropolitalnego Szczecina. Silniejsze powiązania, które będzie można zbudować w regionie metropolitalnym dzięki intensywnej współpracy, stanowią w ujęciu historycznym zysk - to, co w przeszłości było często rozdzielone, zostaje ponownie połączone.

Metropolitalny Region Szczecina jako Region nad wodą

Region Metropolitalny Szczecina jest regionem nadwodnym i ukształtowanym przez wodę, która jest jednym z jego największych atutów. Zarówno gospodarka i turystyka, jak i mieszkańcy korzystają z możliwości, jakie niesie ze sobą taka lokalizacja.

W skład Regionu Metropolitalnego Szczecina wchodzą również nadbałtyckie wyspy Rugia, Wolin i Uznam. "Największa wyspa w Niemczech", "największa wyspa w Polsce" i "Wyspa Słońca" przyciągają co roku wielu turystów. Wybór nadmorskich kurortów, w których można spędzić urlop jest duży zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej. Można tu znaleźć również niezliczone uzdrowiska i kurorty nadbałtyckie - w najlepszym tego słowa znaczeniu - niezliczone jak piasek na brzegu morza.

Jeśli nie chcecie Państwo latem tłoczyć się na wybrzeżu i plażach  z innymi turystami, to może wolisz wycofać się do jednej z cichych zatok nad Zalewem Szczecińskim. Można też porzucić leżenie na plaży na rzecz morza i spróbować jednego z wielu sportów wodnych, które można uprawiać nad i wokół Bałtyku. Dla wielu mieszkańców metropolii wszystkie te możliwości to wspaniała codzienność - życie tam, gdzie inni jeżdżą na wakacje!

Metropolitalny Region Szczecina jako jako miejsce badań naukowych i lokalizacja działalności gospodarczej:

Region Metropolitalny Szczecina posiada rozbudowaną sieć częściowo wyspecjalizowanych portów, jak np. w Sassnitz, Policach czy Stralsundzie. Sercem tej sieci jest jednak zespół portów morskich Szczecin i Świnoujście jako największy ośrodek gospodarki morskiej. Dzięki licznym portom wiele miejsc w regionie metropolitalnym jest łatwo dostępnych, co ułatwia transport towarów i wymianę handlową z innymi krajami nadbałtyckimi. Geograficzna bliskość Skandynawii jest również istotną przewagą konkurencyjną dla regionu wokół Szczecina. W porównaniu do innych (polskich) części kraju, region metropolitalny ma dostęp do zupełnie innego rynku i cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów i turystów z Europy Północnej.

To korzystne położenie strategiczne wzmacnia dodatkowo fakt, że region metropolitalny znajduje się w środku trójkąta tworzonego przez trzy silne metropolie: Berlin, Hamburg i Gdańsk. Współpraca w ramach transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina sprawia nie tylko, że dotychczasowe peryferyjne względem reszty własnego kraju położenie polskiego i niemieckiego pogranicza staje się nieaktualne. Jest wręcz przeciwnie - region ten może stać się ważnym graczem w centrum Europy, ponieważ stanowi styk między Europą Wschodnią, Zachodnią i Północną.

Współpraca gospodarcza między polską i niemiecką częścią regionu jest już dobrze rozwinięta. Dużym wsparciem są tu odpowiednie instytucje sieciowe, jak np. "Dom Gospodarki", projekt Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu dla Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego, który znajduje się w Szczecinie.

Silny ekonomicznie region metropolitalny jest również korzystny dla ludzi, którzy w nim mieszkają. Oznacza to zabezpieczenie istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych na obszarze, który w innych okolicznościach był raczej słaby strukturalnie. Uniwersytety i szkoły wyższe mają kluczowe znaczenie dla kształcenia specjalistów i menedżerów tu na miejscu oraz oferują zwłaszcza młodym ludziom perspektywy w ich regionie. W Regionie Metropolitalnym Szczecina znajduje się pięć miast uniwersyteckich z sześcioma uczelniami państwowymi, ponadto duża liczba uczelni prywatnych jak i różne placówki i instytuty badawcze. W tym obszarze duże znaczenie ma również wymiana transgraniczna: dla wymiany wiedzy, przełamywania barier kulturowych i językowych oraz promowania mobilności ludzi w regionie i w układzie transgranicznym.

Metropolitalny Region Szczecina jako atrakcyjna mała ojczyzna (z wyboru)

Zaproponowanie młodym ludziom w regionie metropolitalnym perspektyw życiowych jest niezwykle istotne, zwłaszcza na tle zmian demograficznych. Spadek populacji obserwowany jest od wielu lat zarówno po niemieckiej, jak i polskiej stronie granicy. Ten wspólny problem najlepiej rozwiązywać za pomocą wspólnie opracowanego podejścia.

Oprócz tworzenia miejsc pracy, długoterminowe zabezpieczenie usług użyteczności publicznej i ułatwienie mobilności są ważnymi kwestiami, które poruszają region. Tu różne podmioty opracowują pomysły celem ich zapewnienia i poprawy jakości. Jednym z istotnych aspektów realizacji tych pomysłów w praktyce jest pozyskanie odpowiednich środków finansowych: Program współpracy INTERREG A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, finansowany ze środków UE, obejmuje obszar działania regionu metropolitalnego i dedykowany jest poprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców w regionie przygranicznym poprzez wsparcie finansowe projektów. Mniej intensywne finansowo spotkania transgraniczne mogą być na przykład wspierane z "Funduszu małych projektów".

Jeśli uda się kontynuować wspólną pracę nad wyzwaniami w regionie i wypracować odpowiednie rozwiązania, to atrakcyjność Regionu Metropolitalnego Szczecina może w odbiorze osób z zewnątrz jeszcze bardziej wzrosnąć. Jest bowiem pod wieloma względami wyjątkowy, a przez to, jak od dawna wiedzą jego mieszkańcy, wyjątkowo przyjaznym miejscem do życia. Z jednej strony mamy pulsujące życiem wielkie miasto, z drugiej tereny wiejskie o wspaniałej przyrodzie i wysokich walorach wypoczynkowo-rekreacyjnych. Możliwość poruszania się pomiędzy tymi dwoma biegunami i przez granicę polsko-niemiecką tworzą szczególne nastawienie do życia, które jest typowe, a jednocześnie Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Rozwój Regionu Metropolitalnego Szczecina powinien odpowiadać ambicjom jego mieszkańcom i ich potrzebom, a więc w idealnym przypadku powinien być również przez nich kształtowany. Wymiana transgraniczna odbywa się przede wszystkim w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Należy zatem dalej wspierać żywą wymianę w ramach partnerstw gminnych, w ramach wspólnych projektów kulturalnych lub poprzez kluby sportowe. Stanowi to wzbogacenie miejscowej oferty i może sprawić, że ludzie z zewnątrz będą ciekawi życia w Regionie Metropolitalnym Szczecina.

Metropolitalny Region Szczecina jako magnes przyciągający turystów

Jeśli zdecydujesz się odwiedzić Region Metropolitalny Szczecina, będziesz zachwycony bogactwem i różnorodnością tego regionu. Woda i wybrzeże bałtyckie zajmują centralne miejsce wśród regionalnych atrakcji turystycznych. Co może być lepszego niż spływanie kajakiem po rzece, kąpiel w jednym z licznych jezior lub w morzu, liczenie mew, zbieranie muszelek na plaży, spędzenie dnia na parowcu wycieczkowym...? Szczególnie ucieszą się z tego ci, którzy wolą spędzać wakacje na siodełku roweru: W ramach polsko-niemieckiego projektu powstaje obecnie internetowa mapa ścieżek rowerowych w całym regionie metropolitalnym. Dzięki temu w przyszłości jeszcze łatwiej będzie zwiedzać region na rowerze i przekonać się na własnej skórze, że nie kończy się on na granicy państwa.

Region Metropolitalny Szczecina jako centrum kultury

Na obszarze Regionu Metropolitalnego Szczecina znajdują się liczne instytucje kulturalne o znaczeniu (ponad)regionalnym, takie jak Filharmonia, Opera na Zamku i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ale nawet krótki spacer po mieście może być przeżyciem kulturalnym, na przykład jeśli prowadzi przez Stare Miasto w Stralsundzie, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wiele zabytkowych kościołów w regionie również przyciąga gości swoją szczególną architekturą.

Współpraca między polską i niemiecką stroną metropolii jest szczególnie silna w sferze kultury i może się pochwalić różnymi ciekawymi inicjatywami. Szeroko znane są polskie dni kultury "polenmARkT", które co roku odbywają się w Greifswaldzie. Poprzez bogaty, kilkudniowy program kulturalny liczni uczestnicy starają się o ożywienie relacji kulturalnych z Polską, a polska literatura, muzyka i sztuka mogą stać się bardziej znane w niemieckiej części regionu. Inną wyjątkową inicjatywą kulturalną jest sieć teatralna viaTEATRI, zrzeszająca teatr Uckermärkische Bühnen Schwedt, Operę na Zamku w Szczecinie i Teatr Pomorza Przedniego. viaTEATRI realizuje wiele produkcji i występów gościnnych o treści transgranicznej i w ten sposób tworzy wspólną ofertę dla niemieckich i polskich miłośników teatru.

Metropolitalny Region Szczecina jako transgraniczne miejsce życia i pracy

Wzajemne zrozumienie jest niezbędne do wspólnego życia w strefie przygranicznej. Punktem wyjścia jest zdolność do komunikacji językowej. W ostatnich latach dokonał się już duży postęp w zakresie wielojęzyczności w regionie, ale ważne jest dalsze wspieranie nauki języków obcych. W ten sposób można osiągnąć coraz większy stopień integracji społecznej. 

W Regionie Metropolitalnym Szczecina dąży się do tego, aby każdy mieszkaniec mógł nauczyć się drugiego języka - region ma stać się wiodącym miejscem edukacji dwujęzycznej. Dwa projekty INTERREG V A dotyczące nauki języka sąsiada od przedszkola do ukończenia szkoły wnoszą centralny wkład w osiągnięcie tego celu. Od 2017 roku realizowane są w ich ramach działania na rzecz systematycznego podejścia do nauki języka sąsiada w regionie w formacie ciągłym. W ten sposób nawet bardzo młodzi ludzie mogą nabyć umiejętności językowe i interkulturowe, które wzbogacają wspólne życie w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Również takie instytucje jak istniejące od 1995 roku polsko-niemieckie gimnazjum w Löcknitz oraz nowo powstałe polsko-niemieckie studium nauczycielskie na Uniwersytecie w Greifswaldzie są drogowskazem dla językowej i kulturowej integracji ludności. W ten sposób coraz łatwiej jest poruszać się po "drugiej stronie" granicy.

Wszystkie te osiągnięcia w dziedzinie językowej i kulturowej przynoszą także dalsze efekty synergii, ponieważ wielojęzyczność jest również wielką zaletą dla pracowników, pracodawców i firm na rynku pracy i w gospodarce. Nadal jest tak, że szczególnie wielu obywateli polskich mieszka i pracuje po niemieckiej stronie granicy. Ale celem powinno być osiągnięcie tego również w przeciwnym kierunku i zainteresowanie osób niemieckojęzycznych polskim rynkiem mieszkaniowym i rynkiem pracy. Ważne są tu jednak także aspekty administracyjne, jak np. wzajemne uznawanie stopni i tytułów naukowych. Powoli postępuje również tworzenie sieci w obszarze administracyjnym. Dopóki nie zostaną usunięte wszystkie przeszkody, instytucje takie jak "Centrum kontaktów i doradztwa dla obywateli niemieckich i polskich" w Szczecinie i Löcknitz wykonują niezwykle cenną pracę. Od 2009 r. ich pracownicy oferują wsparcie w  starcie życiowym i zawodowym w danym kraju sąsiednim, co w dużym stopniu przyczynia się do kształtowania transgranicznej tożsamości w Regionie Metropolitalnym Szczecina.

Metropolitalny Region Szczecina w trzech słowach:

Region dla ludzi

Projekt  Metropolitalnego Regionu jest zorientowany na potrzeby jego mieszkańców. Praca, mieszkanie, jakość życia - to wszystko ważne kwestie, dla których podejmowane są próby znalezienia transgranicznych rozwiązań wspólnych problemów.

Metropolia

Metropolitalny Region Szczecina ma wyjątkowy charakter jako transgraniczny, wielojęzyczny region nad Bałtykiem, z rozległymi obszarami wiejskimi, mniejszymi ośrodkami miejskimi i dużą metropolią. Region stara się wykorzystać swoje szczególne atrybuty, tak żeby przekuć je dla strony polskiej i niemieckiej w pozytywne efekty. Miejsce prowadzenia biznesu i centrum turystyczne, modelowy region kooperacji europejskiej i pionier w tworzeniu sieci współpracy językowej i kulturowej - dynamiczny rozwój regionu może w różnych dziedzinach służyć jako wzór dla reszty obszaru przygranicznego.

Sympatyczny

Niezależnie od tego, czy jesteś wycieczkowiczem, urlopowiczem czy mieszkańcem, ten region jest wart poznania. Czy to drogą wodną czy lądową. Odkrywanie jego kultury i przyrody w połączeniu z urokiem Północy może zaskoczyć i oczarować, ekscytować i relaksować. Ten region jest dla każdego i każdy znajdzie tu coś dla siebie