Oświadczenie ws. ochrony danych

Poniższe treści stanowią podstawową informację o przepisach w zakresie ochrony danych w oparciu o Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), inne krajowe ustawy o ochronie danych poszczególnych państw członkowskich oraz pozostałe wytyczne prawne w zakresie ochrony danych.
Uzupełniające informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi oraz przysługujących Państwu praw można znaleźć pod adresem:
www.regierung-mv.de/Datenschutz/.

Na życzenie prześlemy Państwo również zawarte tam treści również w formie wydruku.

I. Nazwa i adres administratora danych
Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych poszczególnych państw członkowskich, jak i pozostałych przepisów w zakresie ochrony danych jest:

Rząd kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
reprezentowany przez panią premier kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
- Kancelaria Stanu - 
Schloßstr. 2-4
19053 Schwerin
Telefon: 0385 - 588 0
E-mail: poststelle@stk.mv-regierung.de
Strona internetowa: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/

ostatecznie reprezentowana przez:
szefa Kancelarii Stanu                                                                                                                                                                   Parlamentarnego Sekretarza Stanu Patricka Dahlemanna

II. Imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika ds. ochrony danych
Pełnomocniczką administratora odpowiedzialną za ochronę danych jest:
Kancelaria Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Instytucjonalny pełnomocnik ds. ochrony danych
Stefanie Kunkel
Schloßstr. 2-4
19053 Schwerin
Telefon: 0385 588-10363
E-mail: Datenschutz@stk.mv-regierung.de

III. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy co do zasady tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do udostępniania sprawnie działającej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników następuje regularnie tylko po uzyskaniu zgody użytkownika. Wyjątek stanowią takie przypadki, w których wcześniejsze uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych oraz gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy ustawowe.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych uzyskiwana jest zgoda danej osoby, wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (RODO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia prawnego zobowiązania, któremu podlegamy, wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Usuwanie danych i okres przechowywania
  Dane osobowe danej osoby są kasowane albo blokowane, jak tylko ustanie cel przechowywania. Przechowywanie może odbywać się poza tym również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w unijnych rozporządzeniach, ustawach i innych regulacjach, którym podlega administrator.

IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie logów

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system rejestruje w sposób zautomatyzowany dane i informacje komputera, z którego dokonywane jest wejście, celem zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji.

W odniesieniu do powyższego pobierane są następujące informacje:     

 •     adres IP
 •     data i godzina zdarzenia
 •     różnica stref czasowych wg Greenwich Mean Time (GMT)
 •     treść żądania (konkretna strona)
 •     status dostępu / kod odpowiedzi HTTP
 •     każdorazowo przesyłana ilość danych
 •     strona internetowa, z której przyszło żądanie
 •     wyszukiwarka internetowa
 •     system operacyjny i jego interfejs
 •     język i wersja oprogramowania wyszukiwarki

Dane w logach naszego systemu są przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące, po czym są one usuwane. Przechowywanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną dla czasowego przechowywania danych i logów jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne celem umożliwienia przesłania strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany w trakcie sesji.
Przechowywanie w logach ma miejsce celem zapewniania prawidłowego działania strony internetowej. Dodatkowo dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych do celów marketingowych nie ma w tym kontekście miejsca.
W tych celach mamy publiczny interes w zintegrowanym dostępie do ofert w kraju związkowym powiązanych tematycznie z „cyfryzacją” i przetwarzanie danych w tym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Rejestrowanie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w logach są bezwzględnie konieczne do eksploatacji strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

V. Wykorzystanie plików cookies
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasz strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową, wówczas plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na daną stronę internetową.
Niezbędne cookies gwarantują funkcje, bez których nie mogliby Państwo korzystać z naszej strony internetowej lub z usług w przewidziany do tego sposób. Te cookies są wykorzystywane wyłącznie przez nas i są to dlatego First Party Cookies. Oznacza to, że wszelkie informacje przechowywane w tych ciasteczkach są z powrotem przesyłane na naszą stronę internetową.
Te cookies nie identyfikują Państwa jako indywidualne osoby. Jeśli nie zaakceptują Państwo tych plików cookies, wówczas może mieć to negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej lub jej części. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Wykorzystywanie niezbędnych plików cookies na naszej stronie internetowej jest możliwe bez Państwa zgody. Jednakże mają Państwo w każdym czasie możliwość generalnej dezaktywacji plików cookies w Państwa wyszukiwarce.

2. Cel przetwarzania danych
Cel przetwarzania technicznie niezbędnych plików cookies polega na ułatwieniu korzystania z danej strony internetowej przez użytkownika Niektóre funkcje naszej strony byłyby niemożliwe do zaoferowania bez zastosowania plików cookies. Dla tych plików koniecznym jest, aby wyszukiwarka została ponownie rozpoznana również po zmianie stron.

3. Czas przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych                                                                                                                                                                                                 Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika, skąd są one przesyłane do naszej strony. Stąd mają Państwo jako użytkownicy pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w Państwa wyszukiwarce internetowej mogą Państwo deaktywować bądź ograniczyć przesyłanie plików cookies. Już zapisane pliki cookies mogą zostać w każdym czasie usunięte. To może odbywać się automatycznie. Jeśli pliki cookies zostaną deaktywowane dla naszej strony internetowej, wówczas istnieje możliwość, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą mogły działać w pełnym zakresie.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz podobne funkcje do przetwarzania informacji z urządzeń końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie służy włączeniu treści, zewnętrznych usług i elementów osób trzecich, analizie/pomiarowi statystycznemu, spersonalizowanej reklamie oraz włączeniu mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane osobom trzecim, również osobom trzecim w krajach, w których nie ma wystarczającego poziomu ochrony danych, a które je przetwarzają, np. USA. Państwa zgoda jest zawsze dobrowolna, nie jest ona konieczna do użytkowania naszej strony internetowej. W każdej chwili mogą Państwo odmówić swej zgody na naszej stronie albo ją cofnąć.

Zmiana zgody

Wymagania techniczne

Cookie Consent Manager CCM19

Wydawca
Parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego i wschodniej Meklemburgii

Opis
służy do zapisania zgody na wykorzystanie plików cookies - jakie pliki cookies mogą być wykorzystywane. Status ustawień dla tych plików może zostać ustalony indywidualnie dla Państwa. Dane te są zapisywane w kategoriach.

Link do oświadczenia ws. ochrony danych
https://metropolitalny-region-szczecin.eu/datenschutz

Jakie dane są zbierane?
Stan ustawień, jakie pliki cookies mogą być dla Państwa wykorzystane. Dane są przechowywane po sortowaniu na kategorie.

Cel zbierania danych
Aby zapisać Państwa preferencje co do wykorzystania plików cookies na tej stronie.

Local Storage:

Nazwa

Czas trwania

Opis

ccm_consent

1 rok

Wykorzystuje się, aby zapisać udzieloną zgodę dla plików cookies, która wskazuje, jakie pliki cookies mogą być stosowane.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO

Miejsce przetwarzania
17389 Anklam

Login Session CMS System

Wydawca
Parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego i wschodniej Meklemburgii

Opis
Ten plik cookie przekazuje informację o statusie zalogowania użytkownika, zapisuje ustawienia języka oraz prawa do dostępu, status połączenia, język, status koszyka zakupów.

Link do oświadczenia ws. ochrony danych
https://metropolitalny-region-szczecin.eu/datenschutz

Jakie dane są zbierane?
Stan zalogowania, język, stan koszyka zakupów.

Cel zbierania danych
Użytkowanie strony przez osobę odwiedzającą.

Cookies:

Nazwa

Czas trwania

Opis

PHPSESSID

sesja

Ten plik cookie jest tworzony przez aplikację w PHP. Celem tego pliku jest identyfikacja użytkownika. Administrator strony internetowej może określić faktyczne wykorzystanie tego pliku cookies.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO

Miejsce przetwarzania
17389 Anklam

Zarządzanie sesją

Wydawca
Parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego i wschodniej Meklemburgii

Opis
Jest to technicznie niezbędny plik cookies dla sesji, który zawiera status login, preferowany język oraz kosz zakupów użytkownika odwiedzającego stronę. Status login, język i zawartość koszyka zakupów są zapisywane w przeglądarce w czasie sesji. Dane ulegają usunięciu, gdy okno wyszukiwarki zostanie zamknięte.

Link do oświadczenia ws. ochrony danych
https://metropolitalny-region-szczecin.eu/datenschutz

Jakie dane są zbierane?
Status login, język i zawartość koszyka zakupów są zapisywane w wyszukiwarce w trakcie sesji. Poprzez zamknięcie okna wyszukiwarki dane te ulegają usunięciu.

Cel zbierania danych
zarządzanie statusem login, wyborem języka i koszykiem zakupów.

Cookies:

Nazwa

Czas trwania

Opis

PHPSESSID

sesja

Ten plik cookie jest tworzony przez aplikację w PHP. Celem tego pliku jest identyfikacja użytkownika. Administrator strony internetowej może określić faktyczne wykorzystanie tego pliku cookies.

testcookie

sesja

Jest to testowy plik cookies, który często jest wykorzystywany do testowania, czy można użyć danego pliku cookies.

Podstawa prawna
zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania
17389 Anklam

Analiza / statystyki

Matomo (self hosted)

Wydawca
Parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego i wschodniej Meklemburgii

Opis
Jest to platforma do analiz sieciowych z własnym hostingiem.

Jakie dane są zbierane?
adres IP; dane o użytkowaniu; system operacyjny urządzeń; referrer URL; typ wyszukiwarki; lokalizacja geograficzna; język wyszukiwarki; rozdzielczość ekranu; typ urządzenia; liczba odwiedzin; odwiedzone podstrony; adres IP; system operacyujny urządeń

Cel zbierania danych
poprawa usługi; personalizacja; zarządzanie tagami; cloud computing; ochrona przed botami; bezpieczeństwo strony internetowej; conversion tracking; online audio; aktywizacja pobierania; webhosting; analityka sieciowa; udostępnienie rynku dla danych znaczonych; analiza; optymalizacja.

Cookies:

Nazwa

Czas trwania

Opis

_pk_id*

31,557,600

Zbieranie statystyk o wizytach użytkowników na stronie internetowej, jak np. liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie internetowej ora otwierane strony.

_pk_ses*

86,400

Wykorzystuje się do monitorowania otwieranych stron danego użytkownika podczas jednej sesji.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO

VI. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć wcześniej udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy zwykła wiadomość e-mail bez wymogów formalnych. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych wykonanego do momentu cofnięcia zgody. 

VII. Prawo skargi do właściwego organu nadzorczego 
W przypadku naruszeń przepisów prawa ochrony danych poszkodowany ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Dane kontaktowe są zawarte w poniższym linku: https://www.datenschutz-mv.de/

VIII. Informacja, zablokowanie, usunięcie 
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdym czasie prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji w zakresie przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania danych i ewentualnie prawo do korekty, zablokowania albo usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do nas w każdym czasie na adres podany w impressum.